کنترل دما مدل NP200-13 هانیانگ

ریال12.221.344

• Multi Input/Multi output
• کنترل heating/cooling همزمان
• الگوریتم PID و فانکشن AT
• فانکشن ارتباطی RS485/422
• 7 کنتاکت DI و 10 کنتاکت UO