کنترل دما مدل NP200-13 هانیانگ

12,221,344 تومان

• Multi Input/Multi output
• کنترل heating/cooling همزمان
• الگوریتم PID و فانکشن AT
• فانکشن ارتباطی RS485/422
• 7 کنتاکت DI و 10 کنتاکت UO

کنترل دما سری NP200 هانیانگ
کنترل دما مدل NP200-13 هانیانگ