اینکودر هالو شفت 1024 پالس مدل HE40H-8-1024-3-T-24 هانیانگ

1,655,640 تومان

شناسه محصول: SC-HE40H-8-1024-3-T-24 دسته:
اینکودر هالو شفت 1024 پالس مدل HE40H-8-1024-3-T-24 هانیانگ
اینکودر هالو شفت 1024 پالس مدل HE40H-8-1024-3-T-24 هانیانگ