کانکتور الکو مدل CBO8.3-5

  • قطر 8
  • 5متری
  • 3 پین