سنسور نوری مکعبی الکو مدل OS50-K1000VP60

  •  یک طرفه یک متری
  • PNP NO+ NC