سنسور لیزری مکعبی الکو مدل OS10-AKL350CP6Q8(LASER)

  • یک طرفه 35 سانتی BGS
  •  PNP NO+ NC