سنسور لیزری الکو مدل OSM40-KL800CBLI6Q1201(LASER)

  •  اندازه گیری فاصله 80 سانتی متر
  • دقت 100 میکرون
  • خروجی NPN. PNP