سنسور القایی الکو مدل NI15-M30-LIU-Q12

  • قطر 30
  • فاصله عملکرد 3 تا 15 میلی متر