سنسور القایی اندازه گیری فاصله الکو مدل FI5-M18-LIU-Q12

  • قطر 18
  • فاصله عملکرد 1 تا 5 میلی متر